lørdag den 20. februar 2016

Boganmeldelse: "Stalking - om chikane, forfølgelse og trusler"!

Forfatter: Lise Linn Larsen
Forlag: Nyt nordisk
Sideantal: 211
Udgivet: 2010Denne fagbog giver et rigtig godt indblik i hvem der risikere at blive stalket, den forklare præcis hvad stalking er og den beskriver hvordan en stalker opstår. Der er som sådan ingen overordnet kategori af personer der ender med at opleve stalking og faktisk kan det ligeså godt være dig eller mig der en dag bliver udsat for det. Dog kan man konkludere at selv om der er mænd der kommer ud for dette så er det primært kvinder der oplever stalking igennem længere tid.

Stalking i sig selv er ikke noget vi har været ret gode til at tage alvorligt i Danmark men i udlandet har man igennem flere år haft lovgivning direkte omkring og imod stalking. Man har mange flere muligheder for at modtage hjælp og desværre er det sådan at mange i Danmark oplever at de ikke bliver lyttet til når de anmelder disse ting. 

De fleste der oplever dette har en reel risiko hængende over hovedet og selv om situationen ikke altid udvikler sig voldeligt så vil det psykiske pres kunne opfattes som en voldshandling. Mange må leve i skjul, forlade deres hjem, sige farvel til sin omgangskreds, miste kontakten til arbejdslivet mm. Og er der børn som skal beskyttes er presset endnu højere, ikke mindst fordi myndighederne idag går højt op i at begge forældre skal kunne se sit barn også selv om den ene part måske er den der udføre stalkingen.

Stalking i Danmark er bedst kendt som chikane, men det er slet ikke dækkende for hvad stalking reelt er.
Heldigvis er der begyndt at komme mere fokus på dette og der har blandt andet været tvudsendelser omkring stalking i DK. Det er rigtig vigtigt at der fortsat er fokus på dette og gerne i meget større omfang end der hidtil har været. Der sker stadig jalousidrab hvoraf man har kunne udlede at en ret stor procentdel af disse drab har haft forudgående stalking.

Bogen her er yderst relevant da den omhandler både muligheder for at få hjælp, den giver gode råd hvis man befinder sig i en situation som kan være farlig samt den henviser til steder hvor man også kan få hjælp hvis man er en af dem der tør erkende at man har været eller måske stadig er voldelig. Bogen beskriver også konkrete hændelser og er barsk men samtidig meget velskrevet.

Kan anbefales til alle med interesse for emnet, folk der arbejder som socialrådgivere mm og ikke mindst til folk der måske har været udsat for eller stadig er udsat for stalking og længerevarende chikane.

Har man akut brug for hjælp i forbindelse med stalking kan man henvende sig her: http://www.offerraadgivning.dk/
Her kan både mænd og kvinder henvende sig og få hjælp eller blive henvist videre... 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar